Blogi

Kuidas taastuvenergia päritolutunnistused toetavad jätkusuutlikku tulevikku

Keskkonnateadlikkus ja jätkusuutlikkus on muutumas üha olulisemaks nii tarbijate kui ka ettevõtete jaoks üle maailma. Üks võimalus, et toetada rohelisemat tulevikku on osta taastuvenergiast toodetud elektri päritolutunnistusi.

Cover Image for Kuidas taastuvenergia päritolutunnistused toetavad jätkusuutlikku tulevikku

Keskkonnateadlikkus ja jätkusuutlikkus on muutumas üha olulisemaks nii tarbijate kui ka ettevõtete jaoks üle maailma. Üks võimalus, et toetada rohelisemat tulevikku on osta taastuvenergiast toodetud elektri päritolutunnistusi. Selles artiklis uurime, miks see on oluline, eriti arvestades Euroopa ärikeskkonnas firmade vajadusi, ESG (keskkonnaalased, sotsiaalsed ja ettevõtlusalased juhtimisalased) püüdlusi, elektriauto ostutoetust Eestis ning inimeste üldist motivatsiooni säästlikuks mõtlemiseks. 


Miks on rohelise elektri päritolutunnistused olulised? 

Rohelise elektri päritolutunnistused on tõendus selle kohta, et elekter on toodetud taastuvatest energiaallikatest, näiteks päikesepaneelidest, tuulegeneraatoritest või hüdroelektrijaamadest. Euroopa ärikeskkonnas on nende tunnistuste ostmine oluline ettevõtetele, kes soovivad oma jätkusuutlikkuse algatusi päriselt tõestada ning vastata klientide aina suuremale kasvavale nõudlusele keskkonnasõbralike toodete ja teenuste järele.  


ESG püüdlused Euroopas 

ESG (Environment, Social, Governance ehk keskkond, sotsiaalne vastutus ja hea juhtimistava) on ettevõtete ja investorite jaoks oluline mõõdik, mis hindab nende keskkonnaalast, sotsiaalset ja ettevõtlusalast vastutust. Euroopa Liit on võtnud endale kohustuse saavutada kliima-neutraalsus aastaks 2050 ning seetõttu on taastuvenergia kasutamise edendamine muutunud prioriteediks. ESG-faktorid on muutunud oluliseks teguriks ettevõtete investeerimisotsustes ning seega toetavad rohelise elektri päritolutunnistuste ostmine Euroopa ärikeskkonnas firmade jõupingutusi taastuvenergia osakaalu suurendamisel ja jätkusuutliku ärimudeli loomisel.   


Elektriauto ostutoetused  

Aina enam on suurenenud huvi elektriautode vastu ning Eestis Keskkonna Investeeringute Keskus on kehtestanud erinevaid stiimuleid nende ostmiseks, sealhulgas ostutoetusi. Üheks tingimuseks selliste toetuste puhul on, et autodes tuleb kasutada ainult taastuvenergiat. Roheserdi päritolutunnistuste ostmine on loomulik järgmine samm selles protsessis, kuna see tagab, et elektriautod laetakse puhtast allikast pärit elektriga, millega täidad ära ostutoetuse tingimused. Allikas: Nullheitega sõidukite ostutoetus | Keskkonnainvesteeringute keskus (kik.ee)  


Üldine motivatsioon säästlikuks mõtlemiseks 

Üha enam ettevõtteid soovib anda oma panuse keskkonna säilitamisse ning üleminek rohelisemale energiale on üks võimalus seda teha. Rohelise elektri päritolutunnistuste ostmine annab ettevõtetele võimaluse teha teadlik valik puhta energia kasuks ning näidata oma toetust säästlikule mõtlemisele.


Sellest tulenevalt toome välja mõned grupid, kes võiksid kaaluda taastuvenergial põhinevate päritolutunnistuste ostmist:  
  1. Valitsusasutused ja avaliku sektori organisatsioonid 
  2. Jätkusuutlikkusele pühendunud tarbijad 
  3. Suurettevõtete tarneahela jätkusuutlikkuse tagamine 
  4. Investeerimisfondid ja finantsasutused 
  5. Kaubandusettevõtted ja jaemüüjad 
  6. Börsil noteeritud ettevõtted  

Need grupid on vaid mõned näited potentsiaalsetest rohelise elektri päritolutunnistuste ostjatest. Võib öelda, et kõik, kes soovivad edendada taastuvenergia kasutamist, vähendada süsiniku jalajälge, toetada Euroopa ESG eesmärke, ning toetada üleüldiselt jätkusuutlikku arengut, võiksid kaaluda rohelise elektri päritolutunnistuste ostu.  


Tänapäevases ärikeskkonnas on juba keskkonnasõbralikkude otsuste tegemine vajalik - see aitab tõsta sinu ettevõtte või organisatsiooni konkurentsivõimelisust. Muuda oma tarbimine 100% roheliseks ja soorita päritolutunnistuste ost juba täna. 💚🔌 


Rohkem lugusid

Kõik lood