Blogi

Elektri päritolutunnistuste süsteem

Euroopa Liit on võtnud kasutusele elektri päritolutunnistuste süsteemi, mis võimaldab tarbijatel teha teadlikke valikuid ja toetada rohelise energia kasutamist.

Cover Image for Elektri päritolutunnistuste süsteem

Tänapäeva maailmas, kus keskkonnateadlikkus ja säästva arengu eesmärgid on esikohal, mängib elektri päritolu olulist rolli. Euroopa Liit on võtnud kasutusele elektri päritolutunnistuste süsteemi, mis võimaldab tarbijatel teha teadlikke valikuid ja toetada rohelise energia kasutamist. Süsteem põhineb ideel, et tarbijatel peaks olema võimalus teada, kuidas nende kasutatav elekter toodetakse. See on suunatud säästva energia kasutamise edendamisele ning aitab vähendada keskkonnamõjusid. 


Süsteem Euroopa Liidus

Euroopa Liidus haldab kogu päritolutunnistustega seonduvat organisatsioon AIB. AIB peamisteks ülesanneteks on hallata päritolutunnistuste keskset elektroonilist registrit (AIB Hub), mis hõlbustab riikidevahelist päritolutunnistustega kauplemist ning edendada standardiseeritud Euroopa-ülest päritolutunnistuste reeglistikku. Lihtsustatult, elektri tarbija jaoks tähendab see sisuliselt seda, et temal on võimalik tõendada rohelise energia tarbimine kasutades selleks ükskõik millise AIB liikmesriigi päritolusertifikaati. Sealjuures saab tarbija olla veendunud, et tegu on valideeritud sertifikaadiga, mida on võimalik kasutada üksnes korra, välistades sellega ka nn “rohepesu” võimaluse. 


Enamik Euroopa liidu riikidest on ka AIB liikmesriigid. Seega on nendes riikides toodetud ja väljastatud päritolutunnistusi võimalik kasutada süsinikuneutraalse elektrienergia tarbimise tõestamiseks ka Eestis. Alloleval pildil on kõik rohekad ja helesinised riigid AIB liikmesriigid. Tumesinisega kujutatud riigid pole veel AIB süsteemiga ühinenud.  


Euroopa päritolutunnistuste süsteemi kaart. Allikas: https://www.elering.ee/paritolutunnistused-0

Euroopa päritolutunnistuste süsteemi kaart. Allikas: https://www.elering.ee/paritolutunnistused-0

Süsteem Eestis

Eestis on määratud päritolutunnistuste süsteemihaldajaks Elering AS, kes väljastab tootjale taotluse alusel elektroonilise dokumendi, mis tõendab, et energia on toodetud taastuvast energiaallikast ja tõendab tarbijale tema tarbitud energia päritolu. Eleringi süsteeme kasutame ka meie Roheserdi meeskonnas. Seega tellimuse sooritamisel tõendame teie taastuvelektri tarbimise just Eleringi keskkonnas. Kõikidel mõõtepunkti omanikel on võimalik logida sisse green.elering.ee veebikeskkonda ning vaadata, milline on nende taastuvenergia tarbimise osakaal. Selle jaoks, et muuta oma tarbimine 100% roheliseks, soorita päritolutunnistuste ost juba täna leheküljel www.rohesert.ee


Rohkem lugusid

Kõik lood