Blogi

Mis on päritolutunnistused ja kuidas need tekivad?

Päritolutunnistused on instrumendid, mis mängivad keskset rolli rohelise energia turul. Need tunnistused on tõendid selle kohta, et teatud elektrienergia on toodetud taastuvatest allikatest, nagu tuule-, päikese-, hüdro- või biomassienergia.

Cover Image for Mis on päritolutunnistused ja kuidas need tekivad?

Päritolutunnistused on instrumendid, mis mängivad keskset rolli rohelise energia turul. Need tunnistused on tõendid selle kohta, et teatud kogus elektrienergiat on toodetud taastuvatest allikatest, nagu tuule-, päikese-, hüdro- või biomassienergia. Päritolutunnistus on ainus tõend, mille abil on võimalik määrata elektrienergia päritolu. 


Iga päritolutunnistus vastab ühele megavatt-tunnile (MWh) toodetud elektrienergiale. See süsteem võimaldab energia tootjatel näidata, et nende energia on toodetud keskkonnasõbralikul viisil, vähendades CO2 heitkoguseid ja toetades üleminekut rohelisemale energiale.  


Päritolutunnistuste peamine eesmärk on tagada läbipaistvus energia tootmise- ja tarbimise ahelas, võimaldades tarbijatel teha teadlikke otsuseid oma energiaallikate osas. See süsteem aitab kaasa ka rohelise energia turu arengule, suurendades nõudlust taastuvate energiaallikate järele ja soodustades seeläbi investeeringuid rohelisse energia tootmisse.  


Kuidas päritolutunnistused tekivad? 

Päritolutunnistused tekivad taastuvenergia tootmisprotsessi käigus. Kui taastuvenergia tootja genereerib elektrienergiat, antakse vastavalt toodetud energiakogusele välja päritolutunnistused. Protsessi haldavad tavaliselt riiklikud või rahvusvahelised asutused, kes tagavad süsteemi usaldusväärsuse ja läbipaistvuse. Eesti Vabariigis on selleks institutsiooniks Elering. 


Lihtsustatult toimub päritolutunnistuste väljaandmise protsess Eesti näitel järgmiselt: 
  1. Taastuvenergia tootmisüksus registreeritakse Eleringi infosüsteemis ja taastuvenergia tootja liitub Eleringi päritolutunnistuste registriga. 
  2. Energia tootmise ajal registreeritakse täpne elektrienergia tootmise maht kauglugemisseadme abil. 
  3. Taastuvenergia tootjale väljastatakse igakuiselt 1 päritolutunnistus iga 1 megavatt-tunni taastuvenergia tootmise eest. 

Päritolutunnistuste haldus toimub Eleringi Taastuvenergia Infosüsteemis. See on digitaalselt hallatav süsteem, tagades andmete täpsuse ja vältides topeltarvestust. See tähendab, et iga megavatt-tund taastuvenergiat saab tunnistada ainult ühe korra, tagades süsteemi aususe ja usaldusväärsuse.    


Kuidas kõik see minu energiatarbimise roheliseks teeb? 

Selle sama ülalmainitud infosüsteemi kaudu on võimalik taastuvenergia tootjatel ka saadud päritolutunnistusi üle kanda või lõpptarbija tarbimise vastu kustutada. Lõpptarbija, kelle tarbimise vastu 1 päritolusertifikaat kustutatakse saab olla seejärel veendunud, et tema 1 megavatt-tund tarbitud elekterit on toodetud taastuvast energiast. 


Rohesert on selles protsessis lihtsustav lüli, kes aitab kokku viia taastuvenergia tootjad, kes enda päritolutunnistusi müüa soovivad ning lõpptarbijad, kes soovivad, et nende tarbitud elekter kustutamise protsessi läbi roheline oleks!  


Rohkem lugusid

Kõik lood