Andmetöötlusteavitus

Viimati uuendatud 24.01.2024

Käesolev andmetöötlusteavitus reguleerib teie andmete töötlemist Electricview OÜ, registrikood 16142392, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roseni tn 7, 10111, e-mail info@electricview.ee (Electricview) poolt infoühiskonna teenuste osutamisel.

1. Üldsätted

1.1Tagame, et isikuandmete töötlemine on kooskõlas isikuandmete kaitset ja turvalisust käsitlevate õigusaktidega (sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega, GDPR), muude isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktidega ja heade äritavadega.

1.2Peame oluliseks üksikisikute eraelu puutumatust ja nende andmete kaitset ning teeme kõik endast oleneva, et tagada infosüsteemide ja muude andmekandjate turvalisus ja kaitse.

2. Mõisted

2.1Teenused – infoühiskonna teenused, mis on kättesaadav Electricview veebilehel.

2.2Isikuandmete töötlemine – isikuandmete vaatamine, kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, edastamine või vastuvõtmine ning muud isikuandmetega seotud toimingud.

2.3Tõendusportaal – päritolutunnistuste elektrooniline andmebaas, kättesaadav veebisaidil https://green.elering.ee/.

2.4Rohesert – elektrooniline dokument, mida kasutatakse tarbijale tarnitud ja tarbitud energiaühiku taastuvast energiaallikast tootmise tõendamiseks mõõtepunktis.

3. Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

3.1Töötleme isikuandmeid veebilehe haldamise eesmärgil ja veebilehe kaudu Teenuste osutamiseks, milleks on esmajoones Rohesertide vahendamine ja müümine. Isikuandmete töötlemine on vajalik ka Roheserdi ostu Tõendusportaali kandmiseks.

3.2Töötleme teie isikuandmeid järgnevalt:

AndmetöötlustoimingAndmekategooriadEesmärkÕiguslik alus
Ostude haldamineNimi, meiliaadress, isikukood, telefoninumberTeenuste osutamineLepinguline kohustus (GDPR artikkel 6(1)(b))
Tõendusportaali päringu tegemineNimi, isikukoodTõendusportaali päringu tegemine on vajalik, kontrollimaks, kas Roheserti saab Tõendusportaali kandaLepinguline kohustus (GDPR artikkel 6(1)(b))
Roheserdi kandmine TõendusportaaliTarbija nimi, kelle kasuks päritolutunnistus kustutatakse, tarbija äriregistri kood, füüsilise isiku puhul isikukood, päritolutunnistuse kustutamise eesmärk, päritolutunnistusega tõendatava energia tarbimise ajaperiood.Roheserdi Tõendusportaali kandmine on vajalik Teenuste osutamiseksSeaduslik kohustus (GDPR artikkel 6(1)(c))
Maksete haldaminePangakonto number, makseandmed, arve või makseteatise andmed ja muud andmedMakse sooritamine on vajalik raamatupidamiskohustuste täitmiseksSeaduslik kohustus raamatupidamisandmete kogumiseks (GDPR artikkel 6(1)(c))
Teenuse teatedNimi, meiliaadressTeavituste saatmineÕigustatud huvi (GDPR artikkel 6(1)(f))
KasutajatugiTehnilised logid, IP-aadress, telefoninumber, meiliaadress, interaktsiooniandmed (tõrkeotsinguks)Tehniliste tõrgete ja murede lahendamineÕigustatud huvi (GDPR artikkel 6(1)(f))
Veebisaidi haldamineVeebilehitseja ja seadme andmedTeenuste kasutamise analüüs, täiustamine ja arendamineÕigustatud huvi (GDPR artikkel 6(1)(f))

4. Kuidas kogume isikuandmeid

4.1Kogume isikuandmeid otse, kui te:

4.1.1 edastate tellimusi, täites tellimuse vormi oma isikuandmetega;

4.1.2 kasutate kommunikatsioonivahendeid, näiteks sõnumite või e-kirjade saatmine kasutajatoe saamise käigus.

4.2Kogume isikuandmeid kaudselt, kui:

4.2.1 veebilehitseja kogub küpsiseid jm andmeid, et hõlbustada ja arendada Teenuste funktsionaalsust, sh IP-aadressid, brauseri tüübid ja ligipääsuaeg, tehnilised logid.

5. Isikuandmete edastamine

5.1Töötleme isikuandmeid Euroopa Liidus (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Võtame vastu, edastame ja töötleme isikuandmeid ainult digitaalselt.

5.2Edastame Roheserdid Tõendusportaali tingimusel, et olete Teenuse eest täielikult tasunud ja Roheserte on võimalik Tõendusportaali kanda.

6. Isikuandmete avalikustamine

6.1Kasutame kolmanda osapoole teenusepakkujaid, kes haldavad meie nimel Teenuseid ja tagavad nende kättesaadavuse. Nendel teenusepakkujatel on juurdepääs teie isikuandmetele ainult vajalikus ulatuses ja nad on lepinguliselt kohustatud tagama teie andmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

6.2Võime teie isikuandmeid avalikustada, kui seda kohustab seadus või kui oleme veendunud, et selline tegevus on vajalik meie kohustuste täitmiseks, näiteks maksualase teabevahetuse kohustuse või rahapesuvastaste kohustuste täitmiseks.

6.3Rohesertide andmed ei ole avalikud, üksnes teil on võimalik ostetud Roheserte vaadata Tõendusportaalis.

6.4Infrastruktuuriteenuste osutajad:

AndmetöötlejaAndmetöötlustoimingTerritoorium
AS EleringTõendusportaali haldamineEesti
AzureVeebilehe haldamineEMP
StripeMakselahenduse pakkumineEMP
SendgridMeiliteenuste pakkumineEMP

7. Isikuandmete talletamine ja kustutamine

7.1Isikuandmete säilitamise aeg sõltub sellest, kas andmete töötlemise aluseks on seadusest tulenevad kohustused (nt raamatupidamislikud eeskirjad), lepingulised kohustused, õigustatud huvi või nõusolek:

AndmekategooriaEesmärkAndmete talletamise aeg
Ostude haldamineVajalik Teenuste osutamiseks3 aastat ostu sooritamisest
MakseandmedMaksete haldamine, raamatupidamislike kohustuste täitmine7 aastat makse sooritamisest
Tehnilised andmedTehniliste tõrgete lahendamine1 aasta andmete kogumisest
Roheserdi andmedRoheserdi kandmine tõendusportaaliVastavalt seadusele
KasutajatugiKasutusmugavuse pakkumine ja tehniliste probleemide lahendamine1 aasta kasutajatoe pakkumisest
Teenuse teatedTeavitamine e-kirja teelNõusoleku tagasivõtmiseni

8. Andmesubjekti õigused

8.1Teil on andmesubjektina õigus igal hetkel nõuda:

8.1.1 andmetele ligipääsu

8.1.2 andmete parandamist;

8.1.3 andmete kustutamist;

8.1.4 andmetöötluse piiramist;

8.1.5 nõusoleku tagasi võtmist, kui olete andnud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks.

8.2Andmesubjekti õiguste teostamiseks peate saatma taotluse aadressil info@electricview.ee. Vastame taotlusele 30 päeva jooksul.

8.3Teil on õigus isikuandmete töötlemise kohta esitada taotlusi, avaldusi ja kaebusi Eesti Andmekaitse Inspektsioonile.

8.4Juhime tähelepanu, et õiguste teostamine võib olla piiratud seoses Tõendusportaali regulatsioonidega.

9. Muudatused ja jõustumine

9.1Meil on õigus muuta andmetöötluse tingimusi ja käesolevat andmetöötlusteavitust. Kui meil on planeeritud olulised muudatused andmetöötluses, teavitame kõiki andmesubjekte 1 kuu enne muudatuste jõustumist.